СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ РАЖАЊ

ПРЕДМЕТ:  Промене у организацији савеза након изборне скупштине одржане 19.04.2018.Године.

Председник ССОР

-       Душан Ракић

Секретар ССОР

-       Ивана Величковић

УО ССОР

-       Небоиша Милић

-       Славољуб Милосављевић

-       Петар Стојковић

-       Александар Марковћ

-       Марко Јовановић

-       Филип Пешић

НО ССОР

-       Благоје Дишић

-       Марија Вујчић

-       Милош Петковић